Nieuws
Publicatiedatum: 29 oktober 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Aanvraag loonkostenvoordeel versoepeld

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) iets versoepeld. Het wordt makkelijker loonkostenvoordeel te krijgen voor een medewerker met een arbeidsbeperking. Op dit moment moet de werkgever de aanvraag al doen in de kalendermaand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing van de medewerker waarvoor subsidie wordt aangevraagd. ‘Kalendermaand’ wordt nu gewijzigd naar ‘maand.’ In de praktijk wordt namelijk pas kort voor de dienstbetrekking een loonwaardebepaling gedaan door de gemeente. Nu lopen werkgevers hierdoor regelmatig loonkostenvoordelen mis.

Coulance per direct

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nieuwe afwijzingen op grond van de huidige wetgeving per direct voorkomen. Om deze reden zal het UWV nu al coulant zijn bij aanvragen voor doelgroepverklaringen en alvast ten gunste rekening houden met de voorgenomen wetswijziging.

Afgewezen aanvragen opnieuw beoordeeld

Het UWV zal alle afwijzingen in 2018 opnieuw beoordelen voor de doelgroep Banenafspraak en scholingsbelemmerden, voor wie via de Praktijkroute een aanvraag voor loonkostenvoordeel is gedaan. Deze herstelactie geldt ook voor de LKV doelgroep herplaatsten arbeidsgehandicapte werknemer.

Bekijk hier meer informatie over hoe het UWV de aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV afhandelt.