Nieuws
Publicatiedatum: 3 oktober 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp
Rechtspraak

Arbowet wijzigt

De Tweede Kamer heeft onlangs met grote meerderheid ingestemd met de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet. Door de vernieuwde wet wordt de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening en de preventie in het bedrijf versterkt. Verder krijgt de bedrijfsarts een belangrijke adviserende rol. De werknemer moet makkelijker gebruik kunnen maken van de bedrijfsarts en kan een second opinion aanvragen als de begeleiding van de bedrijfsarts niet naar wens is.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De bedoeling is dat de Arbeidsomstandighedenwet op 1 januari 2017 ingaat.