Nieuws
Publicatiedatum: 18 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
chronische ziekte

Borstlap wil basis-aov voor alle werkenden

Er moet een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid komen voor alle werkenden, ongeacht hun contractvorm dus ongeacht of ze werknemer, uitzendkracht of zzp’er zijn. Daarbovenop kunnen er aanvullende verzekeringen per contractvorm komen. Dat werkt beter dan een WIA voor werknemers en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Dat zegt Hans Borstlap, oud-voorzitter van de commissie ‘Regulering van werk’ (beter bekend als de commissie Borstlap) in een ingezonden artikel in de Volkskrant van 13 april. 

Gedoemd te mislukken 

De nu voorgestelde verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers is gedoemd te mislukken, zegt Borstlap. Zeker als er ook een vrijwillige opt-out komt, zoals het er nu naar uitziet. De zzp’ers die geen aov nodig denken te hebben, dragen dan ook geen premie meer bij. Die wordt dan te hoog voor de resterende zzp’ers die wel verzekerd zijn. Dus moeten we de fout uit de jaren 90 herstellen en weer komen tot een basisverzekering zoals we die toen hadden, de AAW (Algemene arbeidsongeschiktheidswet).