Nieuws
Publicatiedatum: 1 februari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Drie trends in nieuwe cao’s 2022

We zijn nog maar net een maand op weg in 2022 en er zijn al meer dan 60 cao’s ingegaan. De afspraken in deze nieuwe cao’s zijn gebaseerd op de krapte op de arbeidsmarkt en de personeelstekorten. Werkgevers willen in deze krappe arbeidsmarkt aantrekkelijk zijn en zijn bereid daarvoor te betalen. In deze cao’s zijn drie duidelijke trends waarneembaar, zo blijkt uit een analyse van werkgeversvereniging AWVN.

Lonen

De lonen in de cao’s stijgen gemiddeld met 2,7% op jaarbasis. Als de maatschappij verder opengaat kan dit nog oplopen naar 3%. Als de maatschappij weer op slot gaat, zal dat een dempend effect hebben op de loonstijging.

Thuiswerken

In de cao’s is aandacht voor een betere balans werk-privé. Doordat we meer zijn gaan thuiswerken, zijn afspraken over flexibele werktijden mogelijk en ook over de bereikbaarheid van medewerkers, of beter gezegd, het recht op onbereikbaarheid.

Inzetbaarheid

Een derde trend die zichtbaar is, wordt veroorzaakt door een aantal belangrijke ontwikkelingen die we doormaken, denk maar aan de energietransitie of digitale transitie. Medewerkers moeten meer wendbaar zijn en nieuwe vaardigheden aanleren. Werkgevers zijn bereid hierin te investeren.

Voor organisaties die niet onder een cao vallen, maar hun arbeidsvoorwaarden regelen, bijvoorbeeld via een Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR), kunnen deze trends handvatten bieden bij het aanpassen van de AVR 2022.