Nieuws
Publicatiedatum: 14 april 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Eindelijk duidelijkheid second opinion bedrijfsarts

Afgelopen week sprak de regering zich eindelijk uit over de exacte invulling van de second opinion en is het Arbobesluit op een aantal punten aangepast. Vanaf 1 juli 2017 krijgen werknemers recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts. Alhoewel de meeste mensen het belang van de second opinion door een tweede bedrijfsarts onderschrijven, was er nog veel onduidelijk over de wijze waarop de second opinion wordt uitgevoerd. Dit blijkt uit de reacties op de internetconsultatie van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Verduidelijking

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een behoorlijk aantal onduidelijkheden van zowel vakorganisaties als werknemers weggenomen. Zo staat nu het volgende vast:

  • De second opinion geldt alleen voor het advies van de behandelend bedrijfsarts en dus niet voor een deskundigenoordeel van het UWV. Ook is een second opinion over een second opinion uitgesloten.
  • De resultaten van de second opinion worden niet verstrekt aan de bedrijfsarts wegens privacy redenen.
  • Als het contract tussen de werkgever en arbodienst ruimte biedt voor keuze uit meerdere bedrijfsartsen voor een second opinion, dan is het aan de werknemer om die keuze te maken.
  • Kiest de werknemer voor een second opinion van een bedrijfsarts met wie u geen contract heeft én waar u geen toestemming voor heeft gegeven? Dan komen de kosten voor de werknemer.
  • De eerste bedrijfsarts legt het contact met de second opinion bedrijfsarts.

Niet nader gedefinieerd

De regering heeft overigens niet alles in steen gebeiteld. De volgende zaken laat de regering aan de sector over:

  • De prijsvorming rond een second opionion.
  • Het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ waarmee een second opinion geweigerd kan worden, zal niet nader worden gedefinieerd. Dit is volgens de regering niet nodig, omdat een second opinion alleen bij hoge uitzondering geweigerd kan worden. Dit zal in de praktijk dus nagenoeg niet voorkomen.
  • Er worden geen eisen gesteld aan het aantal bedrijfsartsen dat beschikbaar moet zijn voor een second opinion.

Pool van bedrijfsartsen

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) stelt voor een pool van bedrijfsartsen in te richten, die gespecialiseerd zijn ten aanzien van second opinion. Niet alleen vereenvoudigt dit de uitvoering, het vergroot ook de keuzemogelijkheden van de werknemer. De regering heeft aangegeven dit initiatief toe te juichen. De Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan (OVAL) zal dit samen met de NVAB oppakken.

Overigens zal dit jaar nog een werkgroep worden ingericht om de ervaringen met de implementatie van de second opinion te volgen.