Nieuws
Publicatiedatum: 20 maart 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Einde Wwz, Wet DBA en Participatiewet in zicht? – Blog

De uitslag van de verkiezingen afgelopen woensdag heeft ongetwijfeld gevolgen voor de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. Zo wil de VVD, als grootste partij van Nederland, de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine organisaties terugbrengen van twee naar één jaar en de ketenregeling weer uitbreiden. Zo wordt het weer mogelijk om meer èn langere tijdelijke contracten aan te bieden. Alhoewel de kabinetsformatie nog een traag proces kan worden, zal er zeker het een en ander gaat veranderen de komende jaren.

Hervormingen arbeidsrecht

Tijdens het kabinet Rutte-Asscher zijn er bijzonder veel hervormingen geweest op sociaal gebied en qua arbeidsmarkt. Denk maar aan de invoering van de Wwz in juli 2015, met de beperking van het ketenbeding en de komst van de transitievergoeding voor elke werknemer die uit vaste of tijdelijke dienst van twee jaar of langer gaat. Of aan de invoering van de Wet DBA, waarbij de VAR-verklaring ingeruild is voor de modelovereenkomst. Doel van beide wetten was meer vaste banen creëren, maar die zijn er nauwelijks bijgekomen. De strengere ketenregeling voorkomt juist dat er meer vaste banen ontstaan, tijdelijk personeel is massaal gedumpt voor het einde van het tweede jaar. Ook zzp’ers zijn er niet beter van geworden: door de onzekerheid rond de modelcontracten zijn ze massaal minder ingehuurd. Degenen die de meeste baat hebben bij deze hervormingen zijn de payrollbedrijven, die het risico van werkgeverschap tegen een forse marge op zich nemen.

Hervormingen arbeidsmarkt


Ook de goedbedoelde Participatiewet, die is gekomen in ruil voor de Wet Werk en Bijstand, de Wsw en een groot deel van de Wajong, lijkt zijn doel voorbij te schieten. Er komen weliswaar extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar er is ook sprake van verdringing van laagbetaald werk voor laaggeschoolden door gesubsidieerde Participatiebanen. Om over de bureaucratie en complexiteit van het doelgroepenregister nog maar te zwijgen.

 

Afwachten formatie

Wat het volgende kabinet gaat besluiten is natuurlijk nog koffiedik kijken. In bijna alle scenario’s komt er een centrumrechts ‘motorblok’ (VVD-CDA-D66), aangevuld met óf ChristenUnie, óf Groen Links. Bijna alle partijen die kiezen voor zekerheid in de vorm van vaste banen – vooral van belang voor de onderkant van de arbeidsmarkt – staan aan de kant. De PvdA vanwege het historische verlies van 38 zetels, de SP en PVV omdat de meeste partijen niet met hen samen willen regeren. VVD en D66 zullen gaan voor meer individualisme en dus minder regels voor werkgevers. Het is de vraag of en hoe het CDA, al dan niet samen met de vierde coalitiepartner, hier tegenwicht aan kan bieden. In elk geval staat daarmee de toekomst van de Wet DBA, de WWZ en de Participatiewet op het spel. Of ze verdwijnen, of ze worden flink aangepast.