Nieuws
Publicatiedatum: 28 januari 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp

Er blijven opleidingsbudgetten over

Er blijft volgens het tweejaarlijkse Ken- en stuurgetallenonderzoek van Berenschot bij veel organisaties geld over voor opleidingen. Het gemiddelde geplande bedrag voor opleidingen was in 2014 € 1083,- per werknemer. Er werd gemiddeld € 887,- uitgegeven. Het geplande budget voor 2015 valt gemiddeld dan ook iets lager uit. Het was € 1076,-. De redenen dat er geld overblijft heeft te maken met het afkeuren van opleidingen. Werkgevers vinden regelmatig dat opleidingen te weinig toegevoegde waarde hebben. Het geld wordt dan aan andere zaken uitgegeven. Werknemers zorgen er ook voor dat het geld niet wordt uitgegeven aan opleidingen. Zij zijn vaak niet bekend met de opleidings- en trainingsmogelijkheden. U kunt met een helder beleid en een goede communicatie er voor zorgen dat het scholingsbudget goed wordt gebruikt.