Nieuws
Publicatiedatum: 19 juli 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Geen quotumregeling in 2017

Cijfers van het UWV tonen aan dat de doelstelling van afgelopen jaar ruim behaald is qua extra gecreëerde banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens het sociaal akkoord moesten er eind 2015 minimaal 9.000 banen zijn bij gekomen, dat zijn er inmiddels ruim 21.000. Dat betekent dat er in 2017 geen quotumregeling komt.

Marktsector doet het beter
Alhoewel zowel de marktsector als de overheid de doelstellingen ruim hebben behaald, ligt vooral de marktsector voor op schema. Daar zijn ruim 15.000 participatiebanen gecreëerd. Het behalen van de doelstellingen door zowel overheid als marktsector, heeft tot gevolg dat de quotumregeling niet van kracht wordt. Dat betekent dat er in 2017 geen verplichting komt om een bepaald percentage werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. 

Kanttekening
Alhoewel de cijfers van het UWV er rooskleurig uitzien, is niet iedereen onverdeeld enthousiast. Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, gaf aan dat werkgelegenheid slechts is verplaatst: van sociale werkplekken naar reguliere werkgevers.