Nieuws
Publicatiedatum: 9 januari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
cao-lonen

Historisch hoge stijging cao-lonen in 2023

De cao-lonen zijn in 2023 met 7,1% gestegen, meldt werkgeversorganisatie AWVN op 28 december. Dat is veel meer dan de inflatie, die uitkwam op 3,4%. Op zich logisch, want zoals altijd lopen cao’s achter op de inflatie en die was erg hoog in 2021 en 2022. Toen stegen de prijzen zeer sterk, maar bleven de lonen achter, omdat die nog waren gebonden aan (lang)lopende cao-afspraken. Nu die meeste oude cao’s aflopen, moet de inflatie alsnog worden ingehaald. Vandaar dat in 2023 en 2024 de cao-lonen harder stijgen dan de inflatie.

Verschillende meningen

De vakbonden vindend de stijging niet meer dan terecht. En ze hebben de wind mee. ‘Bestaanszekerheid’ staat zelfs hoog op de politieke agenda. Werkgevers daarentegen beginnen te pruttelen. De loonstijgingen moeten verwerkt worden in hun bedrijfsvoering en dat val niet altijd mee. Hun vertegenwoordiger in het cao-overleg, de AWVN, roept al dat met die hoge loonstijgingen er geen ruimte meer is voor investeringen in scholing.