Nieuws
Publicatiedatum: 30 oktober 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
pensioen

Helft HR-managers laat geld liggen

Veel HR-managers zijn niet op de hoogte van de (financiële) voordelen en regelingen die gebruikt kunnen worden bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. 29% van de werkgevers is niet bekend met loonkostensubsidie en bijna de helft van de werkgevers kent de no-riskregeling bij ziekte niet. Heeft u mensen met een arbeidsbeperking in dienst of bent u dit van plan? Maak dan gebruik van deze financiële voordelen. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat begin deze week verscheen.

No-risk en loonkostensubsidie

Een no-riskpolis is bedoeld voor medewerkers met een arbeidshandicap of ziekte en houdt in dat werkgevers voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV kunnen krijgen als diegene ziek wordt. Dat haalt het risico voor een groot deel weg. Loonkostensubsidie kan worden aangevraagd voor een medewerker die minder dan het minimumloon kan verdienen. De subsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Loonkostendispensatie in aankomst

Let op: het nieuwe kabinet is van plan de loonkostensubsidie af te schaffen. Deze zal worden vervangen door loonkostendispensatie. Zo kunnen medewerkers met een beperking onder het minimumloon worden betaald op basis van hun verdiencapaciteit. De gemeente vult dit inkomen aan, afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de medewerker gebruik van maakt.