Nieuws
Publicatiedatum: 4 mei 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp

Informatie over Participatiewet en Quotumwet gebundeld

Als u nog eens goed wil nalezen wat de doelstelling van de Participatiewet en de daaraan gekoppelde Quotumwet is dan maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het u makkelijk. Het ministerie heeft hier een kennisdocument online gezet waarin u een heldere samenvatting kunt lezen over de wetten en de achtergronden en precieze afspraken om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Dat is een handig document voor iedere HR-professional die werk wil maken van de arbeidsdeelname voor mensen die daarin beperkt zijn. Het is de bedoeling om in 2016 zo’n 125.000 banen voor deze doelgroep gerealiseerd te hebben.