Nieuws
Publicatiedatum: 12 februari 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Is uw jaaropgave in orde?

Iedere werknemer die vorig jaar bij u heeft gewerkt heeft recht op een jaaropgaaf van 2015. U moet hem begin van dit jaar verstrekken zodat de werknemer aangifte van zijn inkomstenbelasting kan doen. Op de jaaropgaaf moet verplicht ook het totaalbedrag staan dat in 2015 bij de werknemer aan arbeidskorting is verrekend. Het gaat hierbij alleen om de arbeidskorting die via de reguliere tijdvaktabel is verrekend. De arbeidskorting die in 2015 met het ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’ van de tabel bijzondere beloningen is verrekend, komt niet op de jaaropgaaf. Als een werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat, mag de werkgever de jaaropgaaf ook al eerder aan de werknemer verstrekken. De totalen voor het betreffende kalenderjaar zijn dan immers al bekend. Hiervoor heeft de Belastingdienst nu al een modeljaaropgaaf 2016 (pdf) online gezet.