Nieuws
Publicatiedatum: 2 december 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp
arbo zorg

Jaarplan Inspectie SZW: strenge handhaving RI&E

De Inspectie SZW heeft het jaarplan 2020 bekendgemaakt. In het jaarplan beschrijft de Inspectie op welke punten ze zich het komend jaar zal richten. In 2020 zal Inspectie meer inzetten op voorlichting en handhaving als het om arbozorg gaat. Een belangrijk plicht voor alle bedrijven is het hebben van een risico-inventarisatie en evaluatie. Ofwel: de RI&E. Slechts een derde van de organisaties voldoet op dit moment aan deze wettelijke verplichting. Heeft uw organisatie geen RI&E? Dan zal de Inspectie direct een boete uitdelen. Agendeer direct de RI&E als onderwerp op de HR-agenda.

Strenger handhaven gevaarlijke stoffen

De Inspectie gaat naast controle op de aanwezigheid van een RI&E ook strenger handhaven als het gaat om gevaarlijke stoffen. Daarbij ziet de Inspectie ook het belang van de ondernemingsraad. Zo beschrijft de Inspectie in het jaarplan dat ze arboprofessionals en ondernemingsraden bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen wil empoweren. De Inspectie heeft bovendien aangegeven de komende tijd met een aantal tools te komen die die kunnen helpen bij het arbobeleid. Zoals de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen, de Stoffencheck en de Handreiking vervangingsbeleid. Wordt vervolgd dus.