Nieuws
Publicatiedatum: 31 oktober 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
arbeidsongeval

Kabinet wil betere naleving arboregels

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om een beter arbobeleid te voeren. Dat blijkt uit de Arbovisie 2040, die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Uiteindelijk doel van de Arbovisie is dat er in 2040 geen enkele dode meer valt op of door het werk. Nu zijn er dagelijks nog 275 arbeidsongevallen, waarvan 10 met dodelijke afloop. Ook is een flink deel van het ziekteverzuim werkgerelateerd.

Maatregelen

Hoe de maatregelen precies worden ingevuld, is nog de vraag. De Arbovisie geeft alleen contouren aan voor een nieuw stelsel van arboregels en -dienstverlening. Wat al wel bekend is, zijn de volgende globale maatregelen die het kabinet wil nemen. De overheid wil:

  • werkgevers via boetes én beloningen in preventie laten investeren;
  • meer controleren op de naleving op de aanwezigheid van een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak om de risico’s te verkleinen;
  • een laagdrempelige start-RI&E voor MKB-ondernemers introduceren, met preventie als uitgangspunt, die later moet worden aangevuld tot een volledige RI&E;
  • de verantwoordelijkheid beter regelen van werkgevers of opdrachtgevers en opdrachtnemers (zoals zzp’ers) bij werken in een keten.

Grotere rol voor OR

Het kabinet wil de positie van ondernemingsraden bij arbobeleid aanzienlijk versterken. Er wordt beter gecontroleerd of er wel een OR is in organisatie met meer dan 50 werknemers en of er wel een RI&E is. Het adviesrecht van de OR wordt uitgebreid rond de invoering van technologische vernieuwingen die effect hebben op de arbeidsomstandigheden. Het instemmingsrecht op de monitoring van het arbobeleid wordt versterkt. En er komt meer aandacht voor scholing voor OR’en over arbo.