Nieuws
Publicatiedatum: 14 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Kantonrechter verwerpt aansprakelijkheid na bedrijfsongeval

In augustus 2012 krijgt een medewerker van een bedrijf in medische producten tijdens de laatste van vijf nachtdiensten een ongeval. Na het uitvoeren van een reparatie met twee collega┬┤s moet ze een steile trap met smalle treden afdalen. Met haar linkerhand heeft ze de leuning vast, in haar rechterhand een bos sleutels. Door een misstap valt ze voorover en raakt gewond. Ze stelt de werkgever aansprakelijk en eist een schadevergoeding.

Aandacht voor veiligheid

Centraal staat de vraag, volgens de rechter, of de werkgever vooraf voldoende heeft gedaan aan de veiligheid. En dat is zo. Medewerkers worden al jaren aangemoedigd elk jaar onveilige situaties te melden. Tijdens functioneringsgesprekken is veiligheid ook altijd een onderwerp van gesprek. Ook is in de huisregels het melden van onveilige situaties opgenomen. Medewerker heeft deze huisregels in 2003 bij indiensttreding ondertekend.

Onderzoek arbeidsinspectie

De werkgever meldt het ongeval ook direct bij de Arbeidsinspectie, die een onderzoek instelt. De inspectie concludeert dat de medewerkster op een veilige manier werkte en goed oplette. Hoewel steil en voorzien van kortere treden, was de technische staat van de trap goed en voldeed de trap aan de eisen van het Bouwbesluit. Volgens de inspectie is het ongeval ontstaan door een samenloop van omstandigheden in combinatie met een misstap. De inspectie ziet af van verder onderzoek.

Eis afgewezen

De kantonrechter wijst de aansprakelijkstelling door de werknemer af, om de volgende redenen:

  • het gaat om een zeer ervaren medewerker die meerdere keren per week de betreffende trap beklimt en afdaalt;
  • de trap, hoe steil ook, voldoet aan het Bouwbesluit;
  • in het verleden zijn geen andere ongevallen met deze trap gemeld;
  • er zijn geen klachten bij de leiding binnengekomen over deze trap;
  • de organisatie beschikt over een systeem waar medewerkers onveilige situaties kunnen melden en nodigt werknemer ook uit zulke situaties aan te geven.

De kantonrechter verwerpt de vordering tot schadeloosstelling en veroordeelt de medewerker tot het betalen van de proceskosten.