Nieuws
Publicatiedatum: 9 november 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp
arbo

Liever geen diagnose burn-out

Liever geen diagnose burn-out
Volgens de Stichting Burnout is er soms duidelijk sprake van een burn-out, maar stellen bedrijfsartsen toch een andere diagnose. Burn-out is een arbeidsgerelateerde ziekte die lang kan duren. De werknemer moet officieel worden ziek gemeld en kan de werkgever soms aansprakelijk stellen. Werkgevers zitten hier meestal niet op te wachten. Bedrijfsartsen voelen daarom regelmatig druk vanuit de werkgever om de diagnose burn-out bij een werknemer te voorkomen. De werknemer krijgt dan een diagnose die niet werk-gerelateerd is. Onderzoek van OVAL en Astri laat zien dat het ongeveer de helft van de bedrijfsartsen hiermee te maken krijgt. Inmiddels is de Nederlandse Zorgautoriteit een onderzoek begonnen naar binnengekomen meldingen bij de Stichting Burnout.