Nieuws
Publicatiedatum: 15 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Loondoorbetaling AOW’er naar zes weken

Vanaf 1 juli 2023 is de drempel verlaagd voor werkgevers om AOWers in dienst te nemen. Dan verandert de loondoorbetalingsplicht voor AOW’ers die ziek zijn geworden. De loondoorbetaling is nu nog 13 weken, vanaf 1 juli nog maar 6 weken. Deze kortere loondoorbetaling geldt alleen voor werkende AOW’ers die op of na 1 juli ziek worden. Voor AOW’ers die daarvoor al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden.