Nieuws
Publicatiedatum: 3 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Loonkloof mannen en vrouwen

Loonkloof wordt langzaam kleiner

Het verschil tussen het gemiddelde uurloon tussen mannen en vrouwen is de afgelopen 10 jaar gedaald van 20% naar 14%. Kijk je naar het mediane uurloon (mediaan = de middelste van alle waarnemingen), dan is het verschil zelfs teruggelopen van 14% naar 7%. Dat meldt het CBS.

Glazen plafond

De verschillen in alle uurlonen tot € 30 (75% van alle banen) zijn minimaal en soms zelfs in het voordeel van vrouwen. De loonkloof blijft vooral in stand doordat veel meer mannen hogere functies vervullen, met de bijbehorende hogere lonen. Daarmee trekken ze hun gemiddelde en mediaan omhoog ten opzichte van vrouwen. Het doorbreken van het glazen plafond blijft dus een issue zolang er niet meer vrouwen in hoge posities komen.

Meer uren werken

Kijk je niet naar uurloon, maar naar het totale jaarloon, dan blijkt de loonkloof veel omvangrijker. Reden: mannen werken nog steeds significant meer uren dan vrouwen, gemiddeld 33 in plaats van 25 uur per week. Daarmee komt hun totale gemiddelde jaarloon fors hoger uit. Dat kan alleen verminderen als vrouwen gemiddeld meer uren gaan werken – of mannen minder.

Actieplan vanuit EU

Nederland loopt binnen Europa nog steeds achter met het dichten van de kloof, juist vanwege dat glazen plafond voor vrouwen en hun lagere aantal werkuren per week. Het Europees parlement heeft onlangs een regeling aangenomen die alle organisaties met meer dan 50 werknemers met een verschil van meer dan 2,5% in uurloon voor dezelfde functie verplicht met een actieplan te komen. Hoe, dat moet nog per land worden uitgedacht. Wordt vervolgd.