Nieuws
Publicatiedatum: 26 oktober 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Inzicht in loonkosten

Loonkostenvoordeel zolang werknemer met arbeidsbeperking in dienst is

Hoe maak je het voor werkgevers aantrekkelijker om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen? Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil dat bereiken door het loonkostenvoordeel waar werkgevers nu maximaal drie jaar lang recht op hebben, vanaf 2025 te verruimen tot de hele periode dat de werknemer in dienst is. Dat staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling, dat Schouten op 17 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Minder administratie

Op dit moment krijgen werkgevers maximaal drie jaar loonkostenvoordeel voor een werknemer met een arbeidsbeperking. Dat is straks voor onbepaalde tijd, althans zolang de betreffende werknemer in dienst is. Per werknemer per jaar mogen ze maximaal € 2.000 minder loonbelasting afdragen. Werknemers met een arbeidsbeperking hoeven met ingang van 2025 ook geen speciale verklaring meer aan te vragen bij UWV om het loonkostenvoordeel te krijgen.