Nieuws
Publicatiedatum: 23 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Maximale transitievergoeding naar € 89.000

Vanaf 1 januari 2023 is de maximale transitievergoeding € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal één bruto jaarsalaris. Dat is € 3.000 meer dan in 2022. Elke werkgever is verplicht de werknemer een transitievergoeding te betalen zolang de werknemer niet zelf heeft opgezegd. De betaling is binnen een maand na het einde van een dienstverband, tegelijk met de eindafrekening van niet-genoten vakantiedagen en vakantiegeld.

Pas na 30 jaar maximaal

Het komt zelden voor dat een werknemer de maximale transitievergoeding ontvangt. Die wordt namelijk als volgt berekend: 1/3 van het huidige maandsalaris voor elk vol dienstjaar, 1/36 maandsalaris voor alle resterende volle maanden en 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende losse dagen. Dat betekent dat alleen werknemers met een dienstverband van minimaal 30 jaar aan het maximum toekomen, tenzij ze een hoger salaris hebben dan € 89.000.