Nieuws
Publicatiedatum: 19 januari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Maximumdagloon stijgt naar € 228,76

Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari € 228,76 bruto. Het maximummaandloon komt uit op € 4.975,53: 21,75 loondagen maal het maximumdagloon.

Uitkeringen

De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen volgens de Ziektewet, Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Wet arbeid en zorg (WAZO).