Nieuws
Publicatiedatum: 11 juni 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp
pensioen

Minder snelle stijging AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen als het aan de werkgeversorganisaties en vakbonden ligt. Zo bleek onlangs uit het conceptakkoord over pensioenen, vroegtijdig uitgelekt en gepubliceerd door de Telegraaf. Naast een langzamere verhoging van de pensioenleeftijd, staan in het conceptakkoord ook afspraken over de mogelijkheid voor vroeger pensioen voor mensen met zwaar werk, pensioenregelingen voor zzp’ers en een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie. Of deze afspraken realiteit zullen worden, valt nog te bezien. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven eerst het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) af te wachten, alvorens hier uitspraken over te doen.

Moeizame weg

Het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties zijn al jaren in gesprek over het hervormen van het pensioenstelsel. In het Regeerakkoord van oktober 2017 is begin 2018 genoemd als streefdatum om op hoofdlijnen overeenstemming te hebben over een hervormd pensioenstelsel, zodat in 2020 het wetgevingsproces kan worden afgerond. Deze deadline wordt steeds minder realistisch.