Nieuws
Publicatiedatum: 8 september 2022
Minimumloon

Minimumloon in 2023 met 10% omhoog

Het minimumloon stijgt in 2023 in een keer met 10% van € 1.756 naar € 1.932 per maand voor iemand van 21 jaar of ouder (exclusief 8% vakantiegeld). Dat is 2,5% meer dan in het regeerakkoord was afgesproken. De extra stijging maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen van het kabinet voor koopkrachtverbetering.

Aanpassen loonschalen

Het betekent dat ook de lonen net boven het minimumloon stijgen. Daarmee dwingt het kabinet werkgevers om mee te bewegen om de koopkracht van werknemers te verbeteren. Dat blijkt uit uitgelekte plannen voor Prinsjesdag van het kabinet. Zijn er bij jouw organisatie loonschalen die lager zijn dan € 1.932 per maand, pas die dan voor 1 januari aan, want minder betalen dan het minimumloon is niet toegestaan.