Nieuws
Publicatiedatum: 20 april 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp
arbeidsbureau

Nieuwe instrumenten RI&E

In de Arbowet staat dat RI&E verplicht is voor alle werkgevers. Uw organisatie kan de RI&E maken op basis van eigen onderzoek, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van instrumenten. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende sector. In 2016 komen er een hoop nieuwe branche-RI&E’s bij die uw organisatie kunnen helpen om een goede RI&E op te stellen. Als er geen RI&E-instrument voor uw branche beschikbaar is dan kunt u gebruik maken van het algemene MKB RI&E instrument. Haal de voor u nuttige informatie eruit. Kijk wel of u alle risico’s binnen uw organisatie heeft meegenomen. Op www.rie.nl zijn nu al nieuwe RI&E instrumenten gepubliceerd.