Nieuws
Publicatiedatum: 4 januari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Nu ook zelf werknemer plaatsen in doelgroepregister zonder UWV

Sinds 1 januari is de zogenaamde praktijkroute opengesteld in de Participatiewet. Dat betekent dat u als HR-manager namens de werkgever niet meer hoeft te wachten op een beoordeling van het UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt. Voortaan mag u dat ook zelf op de werkplek doen, zolang u daarbij maar een gevalideerde loonwaardemethodiek hanteert. Blijkt de verdiencapaciteit kleiner dan het minimumloon, dan volgt direct plaatsing van de werknemer in het doelgroepregister en telt die werknemer meteen mee voor de banenafspraak uit de Participatiewet.

Financiële voordelen
Daarmee mag u als werkgever dus ook aanspraak op verschillende financiële voordelen, zonder dat hiervoor beoordeling van het UWV nodig is. Dat zijn:

  • Voor werknemers met een arbeidsbeperking is er een loonkostensubsidie: een subsidie van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon voor werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Voor werknemers die in 2017 minimaal 1.248 uur bij u in dienst zijn en 100-125% van het minimumloon verdienen, is er het lage inkomensvoordeel (LIV): een automatische tegemoetkoming van het UWV in 2018. Voor werknemers die 100-110% van het minimumloon verdienen is dit voordeel maximaal € 2.000 op de loonkosten; voor werknemers die 110-125% van het minimumloon verdienen is dit voordeel maximaal € 1.000.
  • Voor werknemers die na 1 januari 2017 in het doelgroepregister worden opgenomen via de UWV-route is er premiekorting voor de loonbelasting.

Gebruik dit model om de loonkostensubsidie te berekenen.