Nieuws
Publicatiedatum: 24 augustus 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp
loonkostensubsidie

Ondernemers laten jaarlijks zo’n 90.000 euro liggen

Werkloze oudere werknemers hebben het zwaar op de arbeidsmarkt. Ze moeten opboksen tegen tal van vooroordelen: ze zijn vaker ziek en ze zijn duur. De overheid heeft daarom subsidies in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren oudere werknemers in dienst te nemen. In 2016 kent Nederland ruim 100 regelingen om oudere werknemers weer aan een baan te helpen.

Onbenut
Er zijn zoveel regelingen voor het in dienst houden en nemen van 55-plussers en arbeidsgehandicapten dat werkgevers door de bomen het bos niet meer zien en geen flauw idee meer hebben op welke regeling(en) ze aanspraak kunnen maken. Financieel adviseur Aon heeft berekend dat bedrijven met meer dan 250 medewerkers gemiddeld 87.000 euro mislopen aan subsidiegeld.

Gemeente en Rijksoverheid
Niet alleen voor het in dienst nemen van een werkloze oudere zijn diverse potten beschikbaar. Voor het in dienst houden van oudere werknemers zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Ook daarvan zijn bedrijven niet op de hoogte. Het is dan ook raadzaam om te informeren bij UWV, de gemeente waar de onderneming gevestigd is en bij de Rijksoverheid welke mogelijkheden er zijn. Want dit gaat niet alleen ten koste van de oudere werknemer, maar ook van uw eigen portemonnee.