Nieuws
Publicatiedatum: 26 juni 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Online toolkit over nieuwe Arbowet

Er is nu een gratis online toolkit beschikbaar met informatie, factsheets en veelgestelde vragen over de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) lanceerde deze toolkit afgelopen week. De online tool is bedoeld om u goed te informeren over de wetswijzingen en verplichtingen. De toolkit zal in de loop van het jaar steeds worden aangevuld met relevante informatie.

Zeven verplichtingen basiscontract

Uit eerdere webinars door het Ministerie SZW bleek al dat nieuwe Arbowet voor velen nog vraagtekens opleverde. Een steeds terugkerend onderwerp van gesprek: het basiscontract. Let op de volgende zeven aspecten, die moeten namelijk vanaf 1 juli in het basiscontract staan:

  1. Hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld.
  2. Hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR is geregeld.
  3. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
  4. Het recht van de werknemer op een second opinion op kosten van de werkgever.
  5. Een duidelijk klachtenprocedure die beschrijft hoe en waar de werknemer een eventuele klacht over de bedrijfsarts kan indienen.
  6. de bedrijfsarts dient tijd en gelegenheid te krijgen om beroepsziekten op te sporen en te melden.

7 Advies aan de werkgever over preventie door de bedrijfsarts.

Nalezen wat er nog meer wijzigt op arbogebied voor u? Klik hier

Klik hier om naar de digitale toolkit te gaan.

De toolkit is tot stand gekomen door het Ministerie van SZW in samenwerking met AWVN, FNV, OVAL, NvVA, NVAB en Kwaliteit op Maat.