Nieuws
Publicatiedatum: 19 maart 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Oppositie komt met voorstel Wet gelijke beloning mannen en vrouwen

De Tweede Kamerfracties van PvdA, SP, Groen Links en 50Plus willen voortaan wettelijk afdwingen dat vrouwen en mannen evenveel betaald krijgen voor dezelfde functie op straffe van een bestuurlijke boete van 10% van de jaaromzet. Ook moet de werkgever voortaan certificaten halen waarmee hij kan aantonen dat hij mannen en vrouwen in dezelfde functies gelijk beloont. Op zich is al in bestaande wetgeving vastgelegd dat er recht is op een zelfde salaris in gelijke situaties, maar er blijft een hardnekkig en onverklaarbaar loonverschil bestaan tussen mannen en vrouwen.

Werkgever moet certificaat halen

Het voorontwerp Wet gelijke beloning mannen en vrouwen stelt dat werkgevers met ten minste 50 straks hun salarisgegevens per functie moeten doorgeven aan een instantie, die deze lonen vergelijkt met een standaard. Blijkt dat de werkgever gelijk beloont, dan krijgt hij een certificaat, dat elke drie jaar kan worden verlengd. Ook krijgt een werknemer het recht de beloningsgegevens vancollega’s met een vergelijkbare functie op te vragen. Blijkt daaruit dat er een onverklaarbaar loonverschil, dan moet de werkgever dat corrigeren. Werkgevers zijn voortaan ook gehouden klachten van medewerkers over ongelijke beloning te melden bij de OR en in het jaarverslag maatregelen aan te kondigen als er sprake is van ongelijke beloning.

Hete soep

Of deze soep ook zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend, is nog maar zeer de vraag. Het initiatief van de oppositiepartijen heeft vooralsnog geen Kamermeerderheid. En ook werkgeversorganisaties en vakbonden roeren zich. Ze staan weliswaar achter de intentie van het wetsvoorstel, maar voorzien zware administratieve lasten en schendingen van de aangescherpte privacyregels. Het wetsvoorstel ligt binnenkort ter becommentariëring via internetconsultatie.nl.