Nieuws
Publicatiedatum: 19 september 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Prinsjesdag: geen schokkende veranderingen voor werkgevers

De miljoenennota is zojuist gepresenteerd. Zoals verwacht staan er geen grote wijzigingen op de planning. Wel zijn er een aantal punten voor u van belang. Deze hebben wij voor u op een rij gezet:

Scholingsaftrek blijft bestaan

De scholingsaftrek blijft in 2018 nog bestaan. Eerder werd er een wetsvoorstel ingediend om de scholingsaftrek af te schaffen. In de Miljoenennota staat echter dat dit wetsvoorstel wordt aangehouden, dat betekent dat u ook in 2018 nog gebruik kunt maken van de scholingsaftrek. Deze regeling zal worden omgevormd in 2019.

2,5 miljoen voor cyberveiligheid werkgevers

Het kabinet stelt vanaf 2018 structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurity. Hiervan is 2,5 miljoen euro per jaar bestemd voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen.

Steeds meer gebruik 30%-regeling

Het gebruik van de zogeheten 30%-regeling is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het aantal gebruikers van de 30%-regeling is in de periode 2012–2016 gestegen met gemiddeld 9% per jaar tot 64.500 in 2016. Met de 30%-regeling kunt u expats, medewerkers uit het buitenland, een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die zij maken. Ook mag u, in plaats van het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten, 30% van het loon van deze medewerker, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. U hoeft hiervoor geen eventuele onkosten te bewijzen.

Druk op lonen zal toenemen

De krapte op de arbeidsmarkt is toegenomen, al is het aantal vacatures nog niet zo hoog als voor de crisisjaren. Hoewel de loonontwikkeling de afgelopen jaren bescheiden was, zal naar verwachting meer druk ontstaan op de lonen naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt. Ofwel, uw personeel zal binnenkort een stuk duurder worden.

Loonkostenvoordeel in plaats van premiekorting

Vanaf 2018 geldt het loonkostenvoordeel (LKV) in plaats van premiekorting voor een oudere werknemer of een werknemer met een arbeidshandicap.

Tegemoetkoming stijging minimumjeugdloon

U kunt vanaf 1 januari 2018 een tegemoetkoming krijgen voor jongere werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit is het minimumjeugdvoordeel. Deze regeling is bedoeld om meer jongeren aan de slag te krijgen. De tegemoetkoming is bedoeld als compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon die vanaf 1 juli 2017 is ingevoerd. Uitbetaling van LKV’s en minimumjeugdloonvoordeel over 2018 vindt in 2019 plaats.