Nieuws
Publicatiedatum: 19 februari 2020 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Regels indienstneming arbeidsbeperkte worden simpeler

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels rond de indienstneming van arbeidsbeperkten versoepelen. Is de productiviteit (loonwaarde) lager dan het verplichte minimumloon, dan kan een werkgever ook nu al een loonkostensubsidie aanvragen voor het verschil. Maar daar kleven veel kleine en vervelende regeltjes aan.

Breed offensief

Daarom komt Van Ark nu met het wetsvoorstel Breed Offensief. Vanaf 1 januari 2021 komt er één landelijke loonwaardebepaling in plaats van een per gemeente verschillende. Dat voorkomt onduidelijkheid en ongelijkheid bij werkgevers die arbeidsbeperkten uit meerdere gemeentes in dienst wil nemen. Zodra een werkgever een beroep doet op de speciale no risk polis bij ziekte, blijft de subsidie straks toch doorlopen en betaalt het UVW de loonwaarde van de werkgever. Verder komen er extra waarborgen voor passende begeleiding van arbeidsbeperkten en mogen deeltijdwerknemers tot 15% van hun salaris behouden bovenop hun uitkering, met een maximum van € 136,26 per maand.