Nieuws
Publicatiedatum: 5 februari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Second opinion bedrijfsarts eenvoudig met landelijk pool

Er is sinds kort een landelijke pool van bedrijfsartsen waar uw medewerkers bij terecht kunnen voor een second opinion. Deze landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) is een samenwerkingsverband tussen de organisaties OVAL, KoM en ZFB. Iedere werkgever die een contract heeft met een arbodienst, die is aangesloten bij een van deze drie brancheorganisaties, kan zijn medewerkers voor een second opinion naar de pool doorverwijzen. Naar schatting zijn al zo’n 70% van de arbodiensten aangesloten bij de pool. Zo bleek uit navraag bij de LPBSO.

Zieke medewerker doorverwijzen

Sinds medio 2017 hebben zieke werknemers recht op een second opinion als ze de beoordeling van de bedrijfsarts in twijfel trekken. Is uw arbodienst aangesloten bij KoM, ZFB of OVAL en wil uw medewerker een second opinion? Dan kunt u uw medewerker doorverwijzen naar de site van de LPBSO: www.bedrijfsartsensecondopinion.nl.

Check uw contract met de arbodienst

Is uw arbodienst nog niet aangesloten bij een van de genoemde brancheorganisaties? Doe dan een verzoek bij uw arbodienst om zich alsnog aan te sluiten. Gaat u uw bestaande contract met een arbodienst verlengen, of sluit u een contract met een nieuwe dienst, check dan of deze is aangesloten bij de LPBSO. Werkt u in een kleine organisatie? Second opinions zijn (vooralsnog) vrij zeldzaam. U hoeft hiervoor geen dure contracten af te sluiten, wel moet u ervoor zorgen dat uw medewerker een tweede bedrijfsarts kan consulteren, mocht hij of zij dat willen. In het basiscontract tussen de arbodienst of bedrijfsarts en uw organisatie is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren.