Nieuws
Publicatiedatum: 30 maart 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Staatssecretaris houdt vast aan loondispensatiemaatregel

Het instrument loondispensatie zal loonkostensubsidie gaan vervangen. Loondispensatie zorgt ervoor dat u alleen loon hoeft te betalen voor de daadwerkelijke productiviteit van uw werknemers met een beperking. Deze werknemers krijgen inkomensaanvulling van de gemeente. De maatregel werd al in het Regeerakkoord aangekondigd, maar gemeenten lieten zich kritisch uit. Met loondispensatie wordt het namelijk mogelijk om mensen met een arbeidshandicap onder het minimumloon te betalen. Toch zet Staatssecretaris Van Ark de maatregel door. Zo bleek deze week uit de hoofdlijnennotitie die zij aan de Eerste en Tweede Kamer stuurde.

Eenvoudiger systeem voor werkgevers

Het doel van de maatregel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het voordeel voor u als HR-professional is dat u met een eenvoudiger systeem te maken krijgt in plaats van verschillende loonkostensubsidieregelingen, als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen.