Nieuws
Publicatiedatum: 22 mei 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Tips van de EU: voorkom verzuim en bedrijfsongevallen

De Europese Commissie heeft onlangs een praktische gids uitgebracht met tientallen concrete tips om werkgevers te helpen voldoen aan een veilige en gezonde werkplek. De aanleiding hiervoor was de constatering dat er nog veel bedrijfsongevallen en ziekten voorkomen doordat werkgevers zich niet aan Europese wetgeving houden. Zo gingen er (in 2013) 300 miljoen werkdagen verloren door werkgerelateerde ongevallen en gezondheidsproblemen. Met een veilige, gezonde werkplek en zo min mogelijk psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kunt u ziekteverzuim terugdringen.

Wettelijk verplicht

U bent wettelijk verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. De belangrijkste verplichting is de risicobeoordeling in de vorm van een periodieke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor iedere gemeld ernstig letsel zijn er 300 bijna-ongevallen, zo meldt de gids. Zorg er dus voor dat ook alle informatie over bijna-ongevallen verzamelt. Gebruik een online risicobeoordelingstool zoals de OiRa-tool om de stappen van risicobeoordeling te doorlopen.

Werknemers met hoger risico

Houd in de risicobeoordeling ook rekening met de personeelssamenstelling. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met werknemers die bijzonder kwetsbaar zijn. Denk aan werknemers met een beperking, zwangere vrouwen of onervaren personeel.

Preventie

Opvallend is dat er veel nadruk wordt gelegd op preventie. Dat is ook het geval in de aangescherpte Arbowet die vanaf 1 juli 2017 ingaat. Die versterkt de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening en preventie.

Download hier gratis deze Praktische gids.