Nieuws
Publicatiedatum: 23 januari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
mantelzorg

Tips voor het combineren van werk en mantelzorg

Mantelzorgers krijgen het steeds zwaarder voor de kiezen. Ze zijn vaker vermoeid, hebben meer lichamelijke klachten en moeite met concentratie, ervaren meer stress en melden zich vaker ziek. En de klachten nemen toe. Een beetje meer begrip en hulp van werkgevers, managers en collega’s kan overbelasting en uitval voorkomen. Dat blijkt uit het rapport ‘Samen werkt het!’, dat de Stichting van de Arbeid op 18 januari heeft gepubliceerd.

In de knel

Mantelzorgers moeten steeds vaker in hun eentje zorgen voor een naaste. Waar vijf jaar geleden meer mantelzorgers één naaste bijstonden, is dat in 38% van de gevallen nu nog maar een mantelzorger. Ook de duur van de mantelzorg neemt toe. Bij een kwart is dat korter dan een jaar, bij 34% tussen een en vijf jaar en bij 42% zelfs langer dan vijf jaar. Dat betekent dat mantelzorgers steeds vaker in de knel komen met het werk.

Tips

De Stichting van de Arbeid geeft de volgende tips aan werkgevers, leidinggevenden, collega’s en mantelzorgers zelf.

Voor werkgevers

  • Zorg dat beleid en regelingen over werken en mantelzorg bekend zijn bij iedere medewerker.
  • Laat mantelzorg een vast bespreekpunt zijn in het overleg tussen leidinggevende en medewerkers.
  • Maak bekend waar mantelzorgers buiten de organisatie terecht kunnen voor ondersteuning.

Voor leidinggevenden

  • Vraag actief naar de combinatie werk en mantelzorg, zodat het onderwerp bespreekbaar wordt.
  • Geef aandacht en begrip, denk mee over oplossingen, op korte en lange termijn.
  • Leg afspraken vast, evalueer regelmatig, pas aan wanneer nodig.

Voor collega’s

  • Geef aandacht en toon begrip voor je collega die naast het werk ook nog voor iemand zorgt.
  • Denk mee over praktische oplossingen en kijk wat je als collega misschien zelf kan doen.

Voor mantelzorgers

  • Maak op tijd bespreekbaar dat je mantelzorger bent en waar er knelpunten zijn met je werk.
  • Denk na over wat jou kan helpen, zowel op je werk als bij je zorgtaken.