Nieuws
Publicatiedatum: 4 september 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Bijna AOW, toch volledige transitievergoeding

Een ontslagen medewerker die de pensioengerechtigde leeftijd nadert, heeft toch recht op de volledige transitievergoeding. De transitievergoeding dient immers ook als compensatie voor de gevolgen van ontslag en kan worden aangewend voor de compensatie van verlies aan inkomen. Zo bepaalde het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch in recente uitspraak.

Geen transitie, geen vergoeding?

Het Hof weerlegde hiermee de eerdere uitspraak van de kantonrechter. Die oordeelde dat, gezien het feit dat de medewerker bijna AOW-gerechtigd was, er geen recht bestond op de volledige transitievergoeding. Bovendien was hij langdurig ziek, dus was er geen sprake meer van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, aldus de kantonrechter. Daar denkt het Hof duidelijk anders over. De werknemer heeft namelijk nog zo’n 20 maanden te gaan tot zijn AOW-leeftijd.

Fors hogere vergoeding

De kantonrechter stelde de transitievergoeding van deze medewerker vast op kleine € 25.000. De werkgever moet nu bijna het driedubbele neertellen: € 73.514,42.