Nieuws
Publicatiedatum: 4 januari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

UWV betaalt loon voor zieke werknemer met beperking

Met ingang van het nieuwe jaar hoeft u als werkgever nooit meer loon door te betalen voor zieke werknemers met een arbeidsbeperking uit het doelgroepenregister. Tot nu toe was er een zogenaamde no-risk polis van het UWV, feitelijk een Ziektewetuitkering, maar deze was in de meeste gevallen beperkt tot een periode van 5 jaar na indiensttreding. Met de wijziging van de Participatiewet per 1 januari is de no riskpolis verruimd tot onbepaalde tijd. U loopt dus geen enkel financieel risico meer met het in dienst nemen of houden van een werknemer met een arbeidsbeperking. De regeling geldt voor iedereen die meetelt voor de banenafspraak of nog beschut werk verricht bij een sociale werkplaats.

Wilt u iemand aannemen die meetelt voor de banenafspraak? Maak dan gebruik van het  doelgroepregister. Het UWV beheert dit register en u kunt hier zoeken naar geschikte kandidaat te vinden. Hiervoor heeft uw een account nodig om in te loggen op het werkgeversportaal van het UWV. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan hier aan.