Nieuws
Publicatiedatum: 13 september 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
RI&E

Veiligheid en gezondheid van mkb-werknemers in gevaar

Ongeveer 50% van de organisaties heeft een RI&E en plan van aanpak. Met name in het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de veiligheid en gezondheid van medewerkers in het geding door de steeds sneller veranderende en complexere milieu- en arboregels. Met name in de sectoren transport, chemie, maakindustrie en bouw. Het verslappen van de aandacht voor veilig en gezond werken kan leiden tot ernstige ongelukken. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een Open brief van 12 september aan alle sectororganisaties en werkgevers in Nederland.

Preken voor eigen parochie?

In tegenstelling tot het mkb hebben grote organisaties health safety and environment-professionals in dienst. Volgens de NVVK is de naleving van de milieu- en arboregels zo complex geworden dat ook het mbk een veiligheidsdeskundige in dienst zou moeten hebben. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld, maar organisaties kunnen wel een begin maken door:

  • veiligheid en gezondheid op de werkvloer centraal te stellen in het bedrijfsbeleid;
  • binnen sectororganisaties prioriteit te geven aan onderwerp arbeidsveiligheid;
  • werknemers aan te moedigen om- of bij- te scholen tot veiligheidskundigen.

Geschokt

Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV reageert geschokt op de conclusies van de NVVK: ‘Ongekend dat de Arboregels zo vaak worden geschonden. We roepen werknemers massaal op om zelf melding te doen van onveilige situaties.’