Nieuws
Publicatiedatum: 11 december 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
gelijke beloning

Vrouwen krijgen lager loon door vraag naar laatstverdiende salaris

Vrouwen in Nederland verdienen vaak minder dan mannen. Dat gaat vaak al mis bij de eerste gesprekken over het salaris en de salarisonderhandeling. Werkgevers baseren namelijk het salaris regelmatig op het laatstverdiende loon dat een sollicitant doorgeeft. Zo wordt deze oneerlijke beloning in stand gehouden. Ook wordt mannen nog vaak meer loon geboden om personeel te lokken voor kraptefuncties. Zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens.

Test & tips om oneerlijke beloning tegen te gaan

Houdt u regelmatig sollicitatiegesprekken? Op de website van het College kunt u een test doen om te zien hoe eerlijk uw beloningsbeleid is. Naar aanleiding van de test krijgt u advies op maat over hoe u oneerlijke beloning in uw organisatie tegen kunt gaan. Zo adviseert het College om in plaats van een hogere salarisschaal een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag aan te bieden om personeel aan te trekken voor krapteberoepen. Door de tijdelijkheid voorkomt u dat de verschillen in beloning structureel worden.