Nieuws
Publicatiedatum: 8 juli 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Werken in hoge temperatuur & de rol van HR

In het Arbobesluit is vastgelegd dat de temperatuur op de werkplaats geen schade mag toebrengen aan de gezondheid van werknemers. In de wet is geen maximum temperatuur vastgesteld, maar met de hittestress calculator van FNV kunt u toch een goede indicatie krijgen van de situatie op uw werk. Op die manier kunt u snel inzicht krijgen in hoe risicovol uw werksituatie is. Daarnaast adviseert de calculator over de beste balans tussen werken en rusten in deze omstandigheden. Bespreek met uw collega’s de maatregelen die in uw organisatie het werken in de warmte kunnen verlichten. Denk aan zonnewering, ventilatie op de werkplek, het uitschakelen van warmte producerende apparaten en het tijdelijk instellen van een tropenrooster.

Indicatie regels werken bij warm weer

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in het online arboportaal een aantal stelregels gepubliceerd voor werk in kantoren en kleine werklokalen:

  • De ideale temperatuur in de zomer is tussen de 23 en 26°C.
  • Bij temperaturen boven de 26°C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en moeten extra maatregelen worden besproken.
  • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een wat hoger maximum van 28°C.
  • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26°C, maar dat geldt alleen als er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25°C.
  • Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25°C, zo lang er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23°Czijn.

U kunt deze richtlijnen gebruiken om de werksituatie in uw organisatie te evalueren en maatregelen op te stellen voor werken in de warmte.