Nieuws
Publicatiedatum: 10 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
arbo

Werkgever en werknemer moeten visie op re-integratie vastleggen

Werkgevers en arbeidsongeschikte werknemers worden per 1 juli verplicht hun visie op de re-integratie vast te leggen bij het gezamenlijke plan van aanpak, bij het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie. Dat staat in een concept ministeriële regeling met regels over de re-integratievisie en enkele andere wijzigingen, die sinds 22 december ter internetconsulatie is voorgelegd.

WIA-claim

Een andere wijziging is dat het UWV langer kan blijven beschikken over de gezondheidsgegevens van de arbeidsongeschikte werknemer ten behoeve van de uitvoering van de WIA-claimbeoordeling. De beoogde invoeringsdatum hiervan hangt af van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarbij het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid leidend wordt bij de toets op de re-integratie inspanningen. Dat wetsvoorstel uit 2020 is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.