Nieuws
Publicatiedatum: 16 januari 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Werkgever moet zelf bedrijfsongeval onderzoeken

De arbeidsinspectie legt een groot deel van het onderzoek naar meldingsplichtige bedrijfsongevallen bij de werkgever neer. De arbeidsinspectie blijft weliswaar de ongevalslocatie bezoeken, maar vanaf 1 januari is de werkgever verplicht binnen vijftien werkdagen onderzoek te doen naar het gemelde ongeval, een rapportage plus verbeterplan op te stellen en ter goedkeuring aan de inspectie voor te leggen.

Inspectie onderzoekt

Meldingsplichtig zijn arbeidsongevallen op de locatie van de werkgever waarbij een werknemer in het ziekenhuis terecht komt, blijvend letsel overhoudt of zelfs overlijdt. De inspectie blijft zelf onderzoek doen bij een dodelijk ongeval, wanneer het slachtoffer jonger is dan achttien, wanneer het ongeval grote maatschappelijke impact heeft, als bij het bedrijf al vaker ongelukken zijn gebeurd, of als er een familielid van de werkgever bij het ongeluk betrokken is.

Werkgever onderzoekt

In alle andere gevallen moet de werkgever zelf het onderzoek doen. Als de rapportage en het verbeterplan niet goedgekeurd worden, dan gaat de inspectie alsnog zelf het onderzoek doen. Dat kan leiden tot een boete. Zijn rapportage en verbeterplan wel goedgekeurd, dan monitort de inspectie of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, volgt alsnog een boete.