Nieuws
Publicatiedatum: 16 januari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Werkgeverslasten in 2017 iets omlaag

Voor de meeste organisaties gaan de werkgeverslasten in 2017 in de praktijk marginaal omlaag. Vooral werknemers met modaal salaris worden daardoor iets goedkoper, werknemers met twee keer modaal juist iets duurder. Voor werknemers met een minimaal salaris verschilt het per sector. Het gaat bijna overal om een marginale daling of stijging van enkele euro’s per maand.

Duurdere ambtenaar
Alleen de overheid krijgt te maken met fors stijgende lasten. Voor een tweemaal modale ambtenaar stijgen de werkgeverslasten met € 120 per maand, voor een modale ambtenaar € 41 per maand, vooral dankzij de stijgende pensioenpremies. Dat heeft salarisverwerker ADP berekend op basis van de nieuwe sociale premies 2017.

Werkgeverslasten komen bovenop het bruto salaris van de werknemer en bestaan uit pensioenbijdragen en premies die de werkgever betaalt voor collectieve verzekeringen voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Sommige sociale premies zijn deels afhankelijk van de sector. Tegenover een stijging van de algemene werkgeverspremie voor werkloosheid (Awf) en arbeidsongeschiktheid (Wia) staan dalende sectorale werkgeverspremies voor werkloosheid (WW) en zorgverzekeringen (Zvw).