Nieuws
Publicatiedatum: 8 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Werknemer wacht op werkgever met groene arbeidsvoorwaarden

Meer dan de helft van alle werknemers vindt dat het bieden van groene arbeidsvoorwaarden valt onder de zorgplicht van de werkgever. Slechts 19% van de werknemers zit niet op groene arbeidsvoorwaarden te wachten; de overgrote meerderheid wel. Veel HR-verantwoordelijken en managers hebben daar geen idee van. 40% denkt dat dit thema helemaal niet zo speelt onder werknemers. Dat blijkt uit een onderzoek van Visma Raet, een grote salarisverwerker, onder 1.000 werknemers en onder 1.000 HR-professionals en leidinggevenden.  

Aanbod 

De mismatch is ook te zien bij de vraag en het aanbod van specifieke groene arbeidsvoorwaarden. Werkgevers bieden vooral een fietsplan (46%) aan, en in mindere mate een hogere thuiswerkvergoeding wegens besparing van woonwerkverkeer (18%), een zelf in te vullen mobiliteitsbudget (17%), een hogere reiskostenvergoeding als je kiest voor milieuvriendelijke mobiliteit (17%), een klimaatbudget voor het verduurzamen van de eigen woning (9%) en extra vakantiedagen voor medewerkers die op een milieuvriendelijke manier op vakantie gaan (4%) 

Vraag 

Maar als medewerkers zelf groene arbeidsvoorwaarden zouden mogen kiezen, ziet de volgorde er anders uit. Dan kiezen werknemers als eerste voor een klimaatbudget om hun woning aan te passen (20%) of een fietsplan (20%), dan voor een hogere thuiswerkvergoeding (18%) of een hogere reiskostenvergoeding voor medewerkers die kiezen voor een milieuvriendelijke mobiliteitsvorm (13%) en in minder mate voor een zelf in te vullen mobiliteitsbudget (5%) of extra vakantiedagen voor medewerkers die op een milieuvriendelijke manier op vakantie gaan (4%).  

Rol HR 

De HR-professional kan scoren met groene arbeidsvoorwaarden. Ze dragen echt bijdragen aan werven van nieuw talent, het behoud van bestaande medewerkers en zorgen er tegelijk voor dat duurzaamheidsdoelen makkelijke worden gehaald. Betrek wel de ondernemingsraad bij de invoering of wijziging van groene arbeidsvoorwaarden. Het zijn meestal aanvullende arbeidsvoorwaarden, boven op de cao, waarbij OR’en instemmingsrecht hebben.