Nieuws
Publicatiedatum: 19 juli 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Werkstress: verantwoordelijkheid werkgever

Werkstress veroorzaakt ruim een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim. Het voorkomen van werkstress is deels de verantwoordelijkheid van de werknemer, maar voor een groot deel ook van de werkgever. Om werkgevers hierbij te helpen heeft de Inspectie SZW een zelfinspectietool gelanceerd.

Besparing voor werkgever
Ziekteverzuim kost werkgevers veel geld. Door maatregelen te nemen kunnen werkgevers een te hoge werkdruk voorkomen. De Inspectie SZW heeft inspecties uitgevoerd bij woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders. Daaruit bleek dat de maatregelen die werkgevers hadden getroffen effectief waren.

Hoge werkdruk, hoog verzuim
Alhoewel een hoge werkdruk in bovenstaande sectoren eerder aan de orde is door veelvoorkomende agressie en geweld, betekent dat niet dat werkgevers in andere branches zijn gevrijwaard van verplichtingen wat betreft het voorkomen van te hoge werkdruk. Met de online tool kunt u controleren of u aan de wetgeving voldoet en welke nieuwe maatregelen u zou kunnen treffen. Bekijk de tool.