Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Wetsvoorstel wijziging eigenrisicodragerschap terug naar tekentafel

De Raad van State heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde wijzigingen wat betreft het eigenrisicodragerschap uit het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020. Een zogeheten verzamelwet is bedoeld om kleinere technische wijzigingen door te voeren en klein beleid te versterken. De wijzigingen wat betreft het eigenrisicodragerschap zijn zo ingrijpend, dat hiervoor een aparte wet nodig is, zo oordeelt de Raad van State. De door minister Koolmees voorgestelde wijzigingen hebben verstrekkende gevolgen voor de rol die werkgevers hebben die eigenrisicodragers zijn wat betreft de re-integratie van hun werknemers. De rol die het UWV hierbij speelt en de taakverdeling tussen het UWV en de werkgever zijn hierdoor niet duidelijk. Zo bleek onlangs uit het advies van de Raad van State.

Wat is eigenrisicodragerschap precies?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om premies te betalen, zodat u goed verzekerd bent in het geval uw werknemers verzuimen wegens ziekte, het grootste en voor de hand liggende nadeel hiervan betreft de hoge premiekosten. U kunt ook kiezen voor eigenrisicodragerschap. Dan betaalt u minder premiekosten, maar als uw medewerkers uitvallen door ziekte, draagt u zelf de kosten voor de re-integratie van de medewerker. Minister Koolmees wil nu dat de eigen-risicodragende werkgevers meer verantwoordelijkheid krijgen, door ze de bevoegdheid te geven om besluiten inzake het re-integratieproces voortaan zelfstandig te nemen.

Opnieuw in gesprek met UWV

Koolmees heeft in een reactie op het advies het wetsvoorstel aangepast en de bepaling over het eigenrisicodragerschap uit de verzamelwet geschrapt. Hij gaat naar aanleiding van het advies van de Raad van State opnieuw in gesprek met het UWV om het voorstel verder uit te werken.