Nieuws
Publicatiedatum: 6 februari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
arbo

Wijziging Arbowet definitief per 1 juli 2017

Eind januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot het wijzigen van de Arbowet. De wijzigingen gaan over de rol van de bedrijfsarts, de nadruk op preventie en de andere rollen van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening. Aanleiding voor de wetswijziging is het rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de veranderende arbeidsmarkt als reactie op de adviesaanvraag van 10 juli 2013 van de ministers van SZW en van VWS. De invoering van de wijzigingen is twee keer uitgesteld, maar treedt nu definitief in per 1 juli 2017.

Preventie & second opinion
De aangescherpte Arbowet versterkt de  betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening en preventie. De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij het aanstellen van de preventiemedewerker. Ook moet de arbodienst verplicht samenwerken met de ondernemingsraad. Verder krijgt de bedrijfsarts een belangrijke adviserende rol en mag hij bijvoorbeeld de werkplek bezoeken. De werknemer moet makkelijker gebruik kunnen maken van de bedrijfsarts en kan voortaan een second opinion aanvragen als de begeleiding van de bedrijfsarts niet naar wens is.