Nieuws
Publicatiedatum: 22 januari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Zzp’ers grootste risico op armoede

Van alle werkenden in Nederland lopen zelfstandigen het grootste risico op armoede. Maar liefst 9,4 procent van de Nederlandse zzp’ers maakte in 2016 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lageinkomensgrens. Bij werknemers was dat slechts 1,7 procent. Zo bleek deze week uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De lageinkomensgrens is afhankelijk van de gezinssamenstelling en was in 2016 voor een alleenstaande € 1.030.

Einde crisis voor zzp’er niet in zicht

In 2013 was er een piek in het aantal werkenden met een inkomen onder de lageinkomensgrens. Vanaf dat moment is het risico op armoede voor werknemers afgenomen. Zzp’ers hadden vaker langdurig een laag inkomen dan werknemers. Bij zzp’ers steeg het aandeel met een langdurig laag inkomen juist van 1,9 procent in 2014 en 2015 naar 2,1 procent in 2016. Vooral zzp’ers in de handel-, vervoer- of horecabranche hebben het zwaar. Van hen maakt ruim 13 procent deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Onderbetalen zzp’ers binnenkort niet meer mogelijk

Overigens steekt het nieuwe kabinet een stokje voor het onderbetalen van zzp’ers. Er komt een minimumtarief voor zzp’ers, dat wordt tussen de € 15 en € 18 euro vastgesteld. Verdient een zelfstandige onder het minimumtarief en werkt hij of zij langer dan drie maanden voor de opdrachtgever? Dan moeten zij als gewone werknemers behandeld worden, waarbij ze ook verzekerd zijn tegen ziekte. Voordat deze maatregelen van kracht worden, moet er eerst nieuwe wetgeving komen. Dat zal op zijn vroegst in 2019 zijn.