Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 20 maart 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief verstrekking mobiel of laptop

Sinds de invoering van de Werkkostenregeling 1 januari 2015 is het eenvoudiger geworden op medewerkers bepaalde zaken beschikbaar te stellen aan uw medewerkers, zoals een laptop of mobiele telefoon. Alhoewel u nog slechts 1,2% van de totale bruto loonsom belastingvrij mag besteden, is het wel eenvoudiger geworden: er is slechts een regeling in plaats van allerlei verschillende regelingen voor verschillende vergoedingen en verstrekkingen. Het verstrekken van een mobiele telefoon of laptop is een aantrekkelijk secundaire arbeidsvoorwaarde, u kunt dit ook gebruiken bij het wervingsproces van nieuw personeel. Daarnaast verhoogt het de productiviteit en flexibiliteit van huidige medewerkers, waardoor de medewerkerstevredenheid toeneemt. Een win-winsituatie dus. Gebruik onderstaande modelbrief om uw medewerker een laptop of mobiele telefoon van de zaak aan te bieden.