Checklists
Laatst gewijzigd op: 13 januari 2020

Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid zorgt ervoor dat de personele samenstelling in een organisatie divers is. Er bestaan verschillende aspecten van diversiteit. Denk hierbij aan leeftijd, genderidentiteit, culturele achtergrond en seksuele identiteit. Het doel van diversiteitsbeleid is om inclusiviteit te bevorderen en discriminatie en (onbewuste) bevoordeling te voorkomen. Goed diversiteitsbeleid kan er voor zorgen dat een organisatie efficiënter gaat werken omdat de eigenschappen en talenten van allerlei verschillende mensen beter tot hun recht komen.

Wat is diversiteit?

Diversiteit is de paraplu waar allerlei kenmerkende eigenschappen van mensen onder kunnen vallen, waarin ze van elkaar verschillen. Zo kunt u denken aan: culturele achtergrond, genderidentiteit en leeftijd. Maar ook andere aspecten zoals het aantal jaren werkervaring, opleidingsniveau of moedertaal kunnen onder de term diversiteit geschaard worden. Het is onmogelijk om aan de slag te gaan met al deze aspecten als het om concreet beleid gaat. Wel kunt natuurlijk een training aan het (HR-)personeel in uw organisatie voorstellen. Denk aan een training die mensen bewust maakt van hun onbewuste vooroordelen en ideeën.

AVG

Wilt u aan de slag gaan met het diversiteitsbeleid en hiervoor de diversiteit van de werknemers in kaart brengen? Besteed dan voldoende aandacht aan de geldende privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG staan de regels wat betreft het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.

Meer weten over de AVG? Bekijk deze checklist.

HR & diversiteitsbeleid

Als HR-professional heeft u een leidende rol als het gaat om het diversiteitsbeleid in uw organisatie. (Onbewuste) discriminatie in het werving en selectiebeleid komt nog veel voor in organisaties. Als HR-professional bent u (mede) verantwoordelijk voor het tegengaan en voorkomen van discriminatie.

Met een goed diversiteitsbeleid kan uw organisatie diverser worden en daarmee inclusiever. Zo trekt u wellicht personeel aan, dat anders niet bij uw organisatie terecht zou komen. Ook komt een divers personeelsbestand uw employer branding ten goede.

Maak het meetbaar

Gaat uw organisatie aan de slag met het diversiteitsbeleid? Formuleer dan duidelijk meetbare doelstellingen. Beleid is niet compleet zonder heldere KPI’s. Denk aan het percentage vrouwen/ mannen in de organisatie of in bepaalde functies. Zorg er ook voor dat er een evaluatiemoment wordt ingepland. Dan kunt u nagaan of de doelstellingen zijn behaald en waar eventueel moet worden bijgestuurd.

Betrek de ondernemingsraad

De kans is groot dat u verplicht bent de ondernemingsraad te betrekken bij het invoeren of wijzigen van het diversiteitsbeleid. Om diversiteit meetbaar te maken moeten er, zoals hierboven vermeld, waarschijnlijk bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. Lid 1k van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft wat betreft het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Richt het diversiteitsbeleid zich ook op de werving en selectie van kandidaten? Dat betreft het aanstellingsbeleid, ook dat is instemmingsplichtig.

Heeft u een OR of PVT? Betrek deze dan bij het diversiteitsbeleid. Zo krijgt u niet alleen waardevolle input van de werknemersvertegenwoordiging. Ook kunnen ze zorgen voor draagvlak onder het personeel als er dingen wijzigen in de organisatie.