Checklists
Laatst gewijzigd op: 7 februari 2024
overwerk

Hoe help je met re-integratie na een burn-out?

Re-integreren na een burn-out is vaak een lastige klus. In plaats van te kiezen voor een kortetermijnoplossing door een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, levert een lange termijn investering en aanpak vaak veel meer op. Hierbij is een goede communicatie tussen leidinggevende en werknemer heel belangrijk. De werkgever is volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) eindverantwoordelijke van het re-integratieproces. Hoe kun je als HR-medewerker nog meer bijdragen aan een succesvolle terugkeer naar het werk?

1. Houd regelmatig contact

Stimuleer regelmatig contact tussen de leidinggevende en medewerker. Het is een goed idee om dit op een vast (wekelijks of maandelijks) moment te doen en het gesprek kort en luchtig te houden. Op deze manier heeft de medewerker niet steeds het gevoel dat hij zich moet verantwoorden en blijft de drempel voor re-integratie laag.

2. Schakel de hulp van een professional in

Dit kan een bedrijfsarts zijn of iemand die gespecialiseerd is in burn-out en stress. Werkgevers kunnen ook denken aan andere oplossingen, zoals als een slaapcoach, een diëtist of personal trainer. Het idee is dat de werknemer gestimuleerd wordt om te werken aan gezonde gewoontes, waardoor de kans groter is dat hij later duurzaam inzetbaar is.

3. Geleidelijk opbouwen

Soms wil de zieke medewerker zelf te snel weer aan het werk. Toch is het beter om dat niet te doen en het heel geleidelijk op te bouwen. Op deze manier kan de medewerker weer wennen aan zijn taken zonder de bijbehorende stressklachten en is de kans groter dat hij dit langer volhoudt. Taken die niet te veel tijdsdruk hebben en de medewerker een gevoel van controle geven, liggen in dit geval voor de hand. Vergeet niet om voldoende structuur en ritme te bieden en vaste werktijden te hanteren, pauzes in te lassen (en dit ook te laten controleren door de leidinggevende).

4. Licht het team in

Het is belangrijk om te voorkomen dat er irritatie ontstaat vanuit het team richting de medewerker. Wanneer de zieke werknemer terugkeert naar zijn werkplek, moet er een veilig klimaat zijn waar zich gesteund voelt. Probeer de zieke medewerker daarom te betrekken bij het informeren van het team over de huidige situatie. Is het bijvoorbeeld een optie dat hij samen met de leidinggevende een opzet maakt voor een mail aan het hele team? Of misschien kan de leidinggevende met de medewerker bespreken wat er tijdens een vergadering aan het team verteld moet worden over hoe het gaat met de zieke medewerker.

5. Zorg voor een goed plan en bijbehorende overdracht

Als de leidinggevende wil dat een werknemer op succesvolle wijze re-integreert na een burn-out, moet hij beseffen dat hij veel moet voorbereiden. Een goed plan en bijbehorende overdracht helpen om een terugval verderop in het traject te voorkomen. Bovendien wordt de kans dan ook kleiner dat een zieke medewerker tijdens zijn herstel continu benaderd wordt met vragen door een vervanger die het werk moet overnemen.

6. Blijf alert

Gaat het herstelproces goed en worden de afgesproken taken weer goed opgepakt? Dan is het verleidelijk om te denken dat de zieke medewerker weer volledig is hersteld. Toch is het risico op een terugval in het geval van een burn-out groot. Grenzen stellen en aangeven wat niet gaat, zal voor de medewerker moeilijk blijven, dus wees hierop alert.

7. Voer een loopbaangesprek

Dit is iets om aan het einde van de re-integratie te doen. Zodra de medewerker weer klaar is om aan de slag te gaan, is het belangrijk om de loopbaan van de zieke medewerker te bespreken. Het is namelijk goed mogelijk dat iemand niet helemaal op de juiste plek zit. Luister verder ook goed naar de wensen van de werknemer en vraag wat in het vervolg wel en niet werkt.